Om skolen

Om Skolen

Der stilles store krav til de unge, når de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gælder ikke mindst vores elever med læse- og skrivevanskeligheder. Vi arbejder som skole på at hjælpe vores elever, så de er i stand til at nå i mål med deres uddannelsesønsker.
Samtidig arbejder vi på at udvikle selvstændige unge mennesker, som tror så meget på sig selv, at de også tør være sig selv. Det er det, vi mener, når vi siger, at på Nislevgård, der bliver du til nogen.

Vores Mission

Grunden til vi er sat i verden

Det er vores mission at hjælpe normalbegavede unge med læse- og skrivevanskeligheder til at leve et godt liv med ordblindhed.

Vi sørger for:

  • At unge mennesker med læse- og skrivevanskeligheder udvikler sig fagligt, socialt og menneskeligt, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • At IT-hjælpemidler bliver en naturlig del af elevernes hverdag.
  • At skolens elever deltager aktivt i motion hver dag, så de forhåbentligt fremadrettet vælger et liv, hvor motion indgår som en naturlig del.
  • At skolens elever får store, anderledes og sjove oplevelser.
  • At ruste skolens elever til den fremtid, de går i møde.

Vores vision

Nislevgård Efterskole vil være Danmarks bedste og mest søgte ordblindeefterskole, kendt for:

At løfte eleverne, så de fagligt og menneskeligt udvikler deres potentiale.

At skolen har dygtige, engagerede og imødekommende medarbejdere.

At skolen har dejlige omgivelser, faciliteter og atmosfære.

Vores værdier:

“Al undervisning drejer sig om at få eleverne til at elske verden i en sådan grad, at de også vil tage ansvar for den.”

Dette lettere omskrevne citat af den tyske filosof Hannah Arendt beskriver det væsentlige i vores værdigrundlag.
Vi møder som skole eleverne med tillid og respekt for den enkelte og med en ambition om at efterlade dem klar til at mestre livets næste skridt.

Vi møder eleverne med den forventning at de med vores hjælp kan forbedre deres faglighed og dermed får styrket egen selvtillid.

Vi møder eleverne med den ambition, at vi kan skabe et miljø præget af varme, lydhørhed og imødekommenhed, hvor eleverne i oplevelsen af værdien af fællesskab udvikler deres sociale kompetencer og dermed får styrket deres eget selvværd.

Vi møder eleverne som de voksne pejlemærker, vi er for dem i den tid, de er hos os. Vi er positivt nysgerrige på deres liv, vi møder dem hvor de er og vi tror på en på alle måder bæredygtig verden, som vi alle skal tage et medansvar for. Derfor udfordrer vi dem på livsoplysning og dannelse.

Vi uddanner mennesker. Vi danner mennesker.

På Nislevgård Efterskole bliver man til nogen.

Mød vores folk

Jens Østergaard

Jens Østergaard

Forstander

Fag: Aktuel Orientering
E-mail: Jens@nislevgaard.dk

Edwin Koolen

Edwin Koolen

Viceforstander

Fag: Fitness og projekt 10
E-mail: Edwin@nislevgaard.dk

Andrea Klausen

Andrea Klausen

Lærer

Fag: Morgenmotion, dansk, matematik og projekt 10
E-mail:
Andrea@nislevgaard.dk

Bine Mathiasen

Bine Mathiasen

Lærer

Fag: Dansk, tysk, engelsk og valgfag
E-mail:
Bine@nislevgaard.dk

Charlotte Larsen

Charlotte Larsen

Lærer

Fag: Dansk, Projekt 10, idræt og kulturfag
E-mail:
Charlotte@nislevgaard.dk

Claus Lohman

Claus Lohman

Lærer

Fag: Matematik, biologi, geografi og fysik / kemi
E-mail:
Claus@nislevgaard.dk

Ib Jacobsen

Ib Jacobsen

Lærer

Fag: Dansk, engelsk, idræt og volleyball
E-mail:
Ib@nislevgaard.dk

Jeanette Petersen

Jeanette Petersen

Lærer

Fag: Dansk, engelsk og kulturfag
E-mail:
Jeanette@nislevgaard.dk

Jens Riis-Jeppesen

Jens Riis-Jeppesen

Lærer

Fag: Dansk, engelsk, idræt og fodbold
E-mail:
JensR@nislevgaard.dk

Lars Øritsland

Lars Øritsland

Lærer

Fag: Dansk, matematik, engelsk, idræt og morgenmotion
E-mail:
Lars@nislevgaard.dk

Line Florager

Line Florager

Lærer

Fag: Dansk, engelsk, matematik
E-mail:
Line@nislevgaard.dk

Lilian Sørensen

Lilian Sørensen

Lærer

Fag: Dansk, musik og matematik
E-mail:
Lilian@nislevgaard.dk

Mette Behmer

Mette Behmer

Lærer

Fag: Dansk, Projekt 10, håndværk & design samt kreativt valgfag
E-mail:
Metteb@nislevgaard.dk

Peter Lollike Jeppesen

Peter Lollike Jeppesen

Lærer

Fag: Matematik, naturfag, idræt og fitness
E-mail:
Peterj@nislevgaard.dk

Peter Nielsen

Peter Nielsen

Lærer / vejleder

Fag: Dansk, kulturfag og uddannelsesvejledning
E-mail:
Peter@nislevgaard.dk

Simon Sørensen

Simon Sørensen

Lærer

Fag: Fodboldtræner
E-mail: 
Simon@nislevgaard.dk

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Lærer

Fag: Dansk, engelsk, håndværk & design samt marathon
E-mail:
Thomas@nislevgaard.dk

Henrik Bjørn Hansen

Henrik Bjørn Hansen

Lærer

Fag: Sløjd, Håndværk & Design

Christina Kragh Larsen

Christina Kragh Larsen

Sekretær

E-mail: Info@nislevgaard.dk

Krestina Hansen

Krestina Hansen

Sekretær

E-mail: Info@nislevgaard.dk

Michael altenburg

Michael altenburg

Pedelmedhjælper

Per Petersen

Per Petersen

Pedel

Pernille Dahlstrøm madsen

Pernille Dahlstrøm madsen

Køkkenassistent

Karina Birkedal Gertz

Karina Birkedal Gertz

Køkkenleder

Ilse Rense

Ilse Rense

Rengørings- og køkkenassistent

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer:

Formand:
Jørgen Andersen
jaott@post12.tele.dk

Næstformand
Søren Lund Larsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Schjoldager
Dorthe Melbye
Anni Pilgaard Christiansen
Ole Kristian Warthoe
Marianne Peter

regler

Skoleråd:

Består af alle, der bor eller er ansat på efterskolen.

Skolerådet kan i fællestimer/fællesmøder træffe beslutninger vedr. efterskolens hverdag. Forstander og / eller pædagogisk råd har vetoret.

Værelserne:

Værelserne er fuldt møblerede – derfor må der ikke medbringes private møbler!

Eleverne er ansvarlige for de ting, de får overladt.
Ødelagte ting skal således erstattes af eleven/dennes forældre.
Nøgler til de enkelte værelser/skabe sidder i skabet ved ankomsten.
 Hvis eleven mister sin nøgle, skal eleven indbetale 250 kr. for at få en ny.

Computere:

Hvis eleven låner en bærbar computer, er han / hun ansvarlig for, at den afleveres i samme stand, som den er modtaget.

Penge/værdigenstande:

Eleven er selv ansvarlig for sine penge og sine værdigenstande.

Fællesrum / undervisningslokaler:

Alle er ansvarlige for, at lokalerne holdes i orden. Oprydning finder sted, inden lokalerne forlades.
kl. 22.00 skal eleverne være på egne værelser.
Kl. 22.45 skal lyset være slukket, og der skal være ro.

Elever på lærerværelset:

Eleverne må være på lærerværelset efter kl. 19.30.

Øl / spiritus / narkotika:

Alkohol, snifning samt alle former for euforiserende stoffer er forbudt i det tidsrum, hvor skolen har ansvaret for eleven, samt på rejsen til og fra skolen. Overtrædelse medfører permanent bortvisning.

Elever, der vender påvirkede tilbage til skolen, bortvises øjeblikkeligt. Bortvisningen er permanent.

Vi vil et passende antal gange i løbet af skoleåret få uanmeldt besøg af en hundepatrulje med en narkohund. Ligeledes kan vi, ved mistanke om at en elev er påvirket, få vedkommende testet på misbrugscentret i Odense. Hvis der påvises at en elev er påvirket, medfører det bortvisning.

rygning:

Al rygning samt brug af snus og snuslignende produkter er forbudt.

Nislevgård Efterskole er en efterskole for ikke-rygere.

Det vil sige, at man som elev ikke ryger, bruger snus eller snuslignende produkter – hverken på skolen, i byen eller til og fra skole.

Rygning er ikke tilladt på skolens område, altså heller ikke for gæster.

Sex:

Sex er ikke tilladt på skolen.

Adfærd:

Vi forventer, at du har en positiv indstilling til skolen, at du er en god kammerat, at du er hensynsfuld og hjælpsom, og at du medvirker til at alle har det trygt og godt på Nislevgård.

Slagsmål og mobning kan medføre øjeblikkelig bortvisning, som kan blive permanent.

Mobiltelefon:

Mobiler må bruges i fritiden. Vi beder om, at mobilen ikke bruges efter kl. 22.00

Gæster:

Gæster må komme på besøg i tidsrummet 19.30 -21.30 efter aftale med vagtbærende lærer. Besøgene melder sig hos den vagtlæreren, når de kommer og giver besked, når de går. I weekender må eleven have besøg af forældre, bedsteforældre og evt. søskende.

Forlade efterskolen:

Efterskolen må ikke forlades uden aftale med efterskolens personale. I forbindelse med indgåelse af en sådan aftale skal eleven oplyse sted og hjemkomsttidspunkt. Ved hjemkomst melder eleven sig hos vagtbærende lærer.

Lektietid:

18.45 – 19.45 er der lektietid. Der skal være ro på skolen, og alle elever skal befinde sig på eget værelse eller i lektiecaféen i spisesalen. I lektiecaféen er der folk, som kan hjælpe dig med lektierne.

Weekender:

Efterskolen er åben i alle weekender skoleåret igennem. Eleven skal være tilbage på efterskolen søndag mellem kl. 19.00 og kl. 21.45.

Bliver eleven syg i weekenden skal forældrene ringe besked til skolen søndag aften mellem kl. 19.00 og kl. 20.00.
Ring venligst på telefonnummer: 64 82 12 64 eller 21 67 88 64.

Ferier:

Efterskolen er lukket i alle ferier.

Sygdom, uheld:

Meldes til kontoret eller vagtbærende lærer ved morgenmaden.

Midlertidig afbrydelse af opholdet:

Ifølge Efterskoleloven har vi pligt til at udmelde eleven ved midlertidig afbrydelse af skoleopholdet f.eks i forbindelse med privat ferierejse. Da dette er forbundet med økonomisk tab, ser vi os nødsaget til at opkræve 3500 kr. pr. påbegyndt uge for en sådan fritagelse.

Tilsyn:

Der er altid tilsynspersonale på efterskolen. Deres anvisninger skal selvfølgeligt følges.

Måltider:

Der er mødepligt til alle måltider.

Støt op – Vær med

SKOLEKREDSEN
Bag alle frie skoler i Danmark skal der være en skolekreds, således også bag Nislevgård Efterskole.
For at blive medlem af skolekredsen skal du være en privat myndig person, der føler tilknytning til skolen.

Et personligt medlemskab koster 30 kr. om året. Medlemmer af skolekredsen hæfter ikke personligt for efterskolens eventuelle gæld.
Et medlemskab er med til at støtte det arbejde, der bliver gjort på skolen. Som skolekredsmedlem bliver du inviteret til arrangementer på efterskolen, og selvfølgelig er du velkommen til at deltage i efterskolens generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MEDLEM?
Har du lyst til at støtte arbejdet på efterskolen ved at blive medlem af skolekredsen, så send en mail til: info@nislevgaard.dk med oplysning om navn og adresse, eller ring til efterskolen på tlf. 64 82 12 64.

Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Jørgen Andersen på mail: jaott@post12.tele.dk eller ringe på: 20 15 04 44.

Kontakt skolen

Nislevgård Efterskole
Nislevvej 11
5450 Otterup

Skolens kontor er åbent hverdage imellem kl. 8.00 og kl. 14.00.

Telefon: 64 82 12 64
Vagttelefon: 21 67 88 64

E-mail: info@nislevgaard.dk