Ny Elev

Hvorfor vælge os?

Nislevgård er en ordblinde-efterskole med særligt fokus på idræt og motion. Først og fremmest er vi her for at hjælpe dig med dine læse- og skrivevanskeligheder. Vi oplever ofte, at det også giver dig et socialt og personligt løft at gå hos os.
Vores mål er at gøre dig så stærk fagligt og socialt, at du kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis du gør din del af arbejdet, er vi bindeled til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Vi giver dig værktøjer, som gør dig i stand til at gennemføre den.

Læs mere

Den uformelle læring er vigtig

Undersøgelser viser*, at store dele af det, du lærer, tilegner du dig i samværet med andre – og ikke på skolebænken. Derfor giver vores skole dig de bedste rammer for at flytte dig fagligt. For her lever du tæt sammen med ligesindede. Det udvikler dine sociale og menneskelige egenskaber og giver dig store, sjove og anderledes oplevelser. Alene det at finde sammen med andre unge og have så intenst samvær, som I får, vil give dig oplevelser for livet.

Som skole arbejder vi for at udvikle dig som menneske. Øge din selvtillid og dit selvværd. Give dig mod til at tage ansvar for dig selv og for fællesskabet.

Endelig sætter vi fokus på idræt og sund levevis.  Både i undervisningen og i din fritid.

*Se fx Morgan McCall m.fl.

Din faglige indsats

At være ordblind er ikke afgørende for, hvor god du kan blive.
Men du skal være klar til indimellem at gøre tingene på en anden måde og være villig til at yde en indsats for at nå resultater.
Vi giver dig de værktøjer og de teknikker du har brug for, for at nå dine mål, men du skal være aktiv for at lære at beherske dem. Det forventer vi, du er. Vær aktiv. Byd ind. Deltag i diskussionerne. Hjælp hinanden til at få størst muligt udbytte af undervisningen

Læs mere

Her er din chance. Brug den

Som ordblind skal du ofte kæmpe mere for dine faglige fremskridt end andre. Måske er det en forklaring på, at der er så mange ordblinde iværksættere, der kommer i mål med deres drømme?
En svensk undersøgelse viser, at 44% af de svenske millionærer, der har skabt deres egen formue, har en grad af ordblindhed. De er vant til at arbejde hårdt for at nå resultater. De arbejder måske også på en anden måde. Mere direkte. Mere ansigt-til-ansigt.

Hvor langt, du vil nå, er op til dig selv. Men du skal vide, at uanset hvad du vil med dit liv, giver vi dig rammerne til personlig udvikling. Kom og vær med. Grib mulighederne.

Her bliver du til nogen.

Hvor blev sidste års elever af?

Prøv at se på, hvad sidste års afgangselever fortsatte med efter deres eksamen. Det fortæller noget om, hvad de fik ud af deres efterskoleophold. 28 elever valgte at starte på en erhvervsuddannelse. 23 elever gik videre til en gymnasial uddannelse. Og 2 valgte at tage et udlandsophold oven på en veloverstået eksamen.

Se oversigten her

Optagelse:

Når du gerne vil optages, så husk:

  • Aftal tid for et besøg i god tid inden ansøgningsfristen 15. november året før, du ønsker at blive optaget.
  • Udfyld og send ansøgningsskemaet, så vi har det senest den 15. november.
  • Sammen med ansøgningen skal vi have:
    • En ordblindetest.
    • Udtalelse fra nuværende skole om, hvordan du klarer dig i dansk, engelsk og matematik samt en vurdering af dine sociale egenskaber.
    • Øvrige oplysninger, som fx PPR, din skole eller du og dine forældre mener, vi har brug for.

Du og dine forældre får besked om optagelse senest den 1. december året før, du ønsker at starte på skolen.

Besøget på skolen

Året inden, du ønsker optagelse, skal du og dine forældre komme på besøg på skolen.

På besøgsdagen vil I høre om, hvordan vi tænker efterskole på Nislevgård, I får en rundvisning på skolen og mulighed for at tale med et par af skolens nuværende elever, og endelig kommer I til en kort samtale med en af skolens lærere.
På den måde sikrer vi os, at du ved, hvad du går ind til, hvis du søger om optagelse.

Det er vigtigt for os, at du ved, hvad du kan forvente dig af os – og også at du ved, hvad vi forventer af dig.

Økonomi

En investering i fremtiden

Som alle andre efterskoler har Nislevgård en ugepris.

Vores pris på 2.650 kr. / uge er lavere end gennemsnitsprisen for et efterskoleophold på Fyn.

Hvor stor en del af ugeprisen, dine forældre skal betale, afhænger af deres indkomst. I gennemsnit giver staten et tilskud på ca. 40%, så forældrene i gennemsnit betaler knap 60% af prisen.
Det betyder, at en gennemsnitsfamilie vil komme til at betale ca. 6.500 kr. pr. måned. Skoleåret beregnes som 41 uger.

Derudover er der mulighed for individuel støtte, hvis I har svært ved at finansiere egenbetalingen.

Læs mere

Muligheder for støtte

Du og dine forældre har mulighed for at opnå elevstøtte fra staten. Statsstøtten afhænger af forældrenes indkomstgrundlag to år før, du skal på efterskole. Indkomstgrundlaget svarer for de fleste til lønindkomsten efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst og uden hensyn til eventuelle fradrag.

Skolen hjælper med at udfylde ansøgningsskemaer om elevstøtte.

Egenbetaling og elevstøtte udregnes på ugebasis. Når du skal udregne betaling for skoleåret, skal du gange med antallet af uger på skolen – vi har 41 skoleuger.

Betalingen falder i 10 rater: Aug., sept., okt., nov., dec., jan., feb., marts, april og maj.

På Efterskoleforeningens hjemmeside kan du finde både en prisberegner og mere information om mulighederne for individuel støtte.

Prisberegner (klik her)

Individuelt supplerende elevstøtte

På Nislevgård Efterskole afsætter vi hvert år et beløb til individuelt supplerende elevstøtte.
Beløbet afsættes for at medvirke til, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at sende deres børn på efterskole.

Tildeling
Tildeling af støtten er baseret på en konkret, individuel vurdering.
I vurderingen kan der indgå flere faktorer, f.eks.:

• At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende.

• At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.

• Familier med væsentlige ændringer i indkomstforholdene i forhold til beregningsåret.

• Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.

• Eneforsørgere med højeste statslige elevstøtte, uden anden form for støtte.

• Andre forhold

Støtten tildeles typisk i intervallet mellem 100 – 300 kr. pr. uge. Intervallet sikrer, at flest mulige familier får gavn af den supplerende støtte. 
Tildelingen sker efter konkret individuel vurdering af skolens forstander.

Ansøgning
Ansøgning sker ved skriftlig henvendelse til skolens forstander. Alle kan søge, (bemærk dog vurderingskriterierne herover) ved at sende skolen en mail med beskrivelse af, hvad der er årsagen til, at man søger, og hvordan hustandsindkomsten evt. har ændret sig.

Læs mere om muligheder for individuel støtte (Klik her)

Ledige pladser

Ledige pladser for skoleåret 2023 – 2024
Vi har en enkelt ledig plads både i 9. og i 10. klasse.
Du er meget velkommen til at kontakte skolen på telefon 64 82 12 64, hvis du er interesseret.

Ledige pladser for skoleåret 2024 – 2025
Der er ingen ledige pladser til skoleåret 2024 – 2025.
Du er velkommen til at kontakte skolen på telefon 64 82 12 64, hvis du ønsker at komme på en venteliste.

Husk: Du skal besøge skolen året inden ansøgningsfristens udløb, hvis du vil i betragtning til en plads.

Bemærk, at man kan bladre i kalenderen. Gå frem i kalenderen og find en tid, du kan booke.

Ring os på op: 64 82 12 64 for at høre nærmere eller Udfyld ansøgningsskemaet her.

INSTAGRAM