FN’s Verdensmål

Bæredygtighed og Verdensmål

Nislevgård Efterskole agerer vi bæredygtigt.
Vi lægger vægt på at kunne aflevere en god verden til de generationer, der følger efter os, og vi prioriterer at tage del i den grønne omstilling.
Vi arbejder både fagligt og pædagogisk med bæredygtighed og med FN’s verdensmål.

Herunder er nogle eksempler på de tiltag vi gør:

Energiforbrug

Vi har solceller på taget og på boldbanen, der leverer energi direkte til skolen fra solen.
Du kan følge med LIVE via på dette link – og se, hvad anlæggene lige nu producerer.

På hele skolen er lyskilderne udskiftet til LED, hvilket har reduceret strømforbruget betragteligt.

Der er sensorer på vinduerne på alle elevværelser, som sørger for at slukke for radiatorerne, når vinduerne lukkes op. Så snart vinduerne igen lukkes, sørger radiatorerne for at genfinde stuetemperaturen.
Systemet sørger også for at sænke temperaturen på elevværelserne, mens eleverne sover og er til undervisning.

Affaldssortering

På Nislevgård Efterskole sorterer vi vores affald.
Der er skraldespande på elevværelserne og sorteringsspande på elevernes fællesområder, hvor vi sorterer affald i kategorierne:

  • Pap og papir
  • Plast
  • Glas og metal
  • Restaffald

 

Verdensmålene i undervisningen

I undervisningen på Nislevgård Efterskole lægger vi stor vægt på bæredygtighed og FN’s verdensmål.
Vi ønsker at give eleverne forståelse for hvordan vi med ansvarligt forbrug og produktion kan passe på kloden – og påvirke verden i positiv retning.
Desuden er emner som stop sult, afskaffelse af fattigdom og kvalitet i uddannelse emner, det ligger os på sinde at tale med eleverne om.
Bl.a. derfor ser eleverne nyheder to morgener om ugen, hvor emner som disse ofte er på dagsordenen.
Verdensmålene er også integreret som en naturlig del af undervisningen på tværs af alle fag.

Det er vores mål at ruste skolens elever til at gøre en positiv forskel i verden.

Skitur i bus

Når vi i janiar måned tager hele skolen med på skitur til Sverige, transporterers vi i busser.
Det giver for det første en hyggelig tur, og så sparer det samtidig kloden for en masse CO2 i forhold til en flyvetur.

Ligestilling i bestyrelsen

På Nislevgård Efterskole er der – og har der i mange år været en målsætning om, at der som minimum er to repræsentanter for det underrepræsenterede køn (hvadenten det så er mænd eller kvinder) i skolens bestyrelse.
I skrivende stund marts 2024 består bestyrelsen af 3 kvinder og 4 mænd.