Dansk:

Formålet med danskundervisningen, som foregår på niveaudelte hold af max. 8 elever er:
At afhjælpe elevernes markante læse-, stave- og evt. sprogvanskeligheder.
At styrke elevernes selvværd.
At give eleverne flest mulige mulige veje til at gennemføre et uddannelsesforløb.
At gøre dem læsemæssigt i stand til at følge med i dagligdagens samfundsmæssige forhold.

Eleverne skal arbejde med:

Læsestrategier.
Læseforståelse.
Fonetik, morfologi og ortografi.
Frie skriftlige opgaver.

I undervisningen anvendes der skønlitterære tekster såvel som faglige, samt dagligdags tekster som eksempelvis aviser og ugeblade.

I perioden fra sommerferien til efterårsferien får samtlige elever et grundlæggende IT-kursus, hvor der bl.a. arbejdes med scanning af tekster og stavekontrolprogrammer, baseret på CD-ORD og andre individuelle målrettede hjælpemidler.

Materialer/metoder:

Materialerne vælges udfra den enkelte elevs forudsætninger og behov.
Der anvendes mange forskellige danskmaterialer suppleret med IT-rygsækken og selvfremstillet materialer. Der arbejdes både individuelt og i grupper.

Eleven har dansk hver dag. Lektionerne er fra 70-90 minutter.
Evaluering: Undervisningen evalueres efter SMTTE-modellen. Endvidere foretages en ekstern evaluering.

 

Klik på billedet og se fotos fra vores 

Ski-Lejrskole

Skibillede fra trysil

Hvert år tager vi på ski-lejrskole. Det plejer at være nogle helt fantastiske dage med skiundervisning, masser af kammeratskab, frisk luft og flot natur. Efterskole for ordblinde

Bliv medlem af SKOLENS

Facebook side


På vores Facebook-side kan du læse, hvad andre elever synes om Nislevgård, og få dit helt eget indtryk af efterskolen, som særligt er for ordblinde.